Anasayfa

   

                          11-15 Nisan 2014  Lara_ANTALYA

                         Royal Holıday Palace Hotel 

-----------------------------------------------------------------------------------

                             23 - 27 Nisan 2014  RİZE

                       Ridos Thermal Hotel&Spa

  NOT:UÇAK BİLETİNİN TRABZON HAVALİMANI'NA ALINMASI GEREKMEKTEDİR.

 NOT: BATUM'A TUR DÜZENLENECEKTİR.  

-----------------------------------------------------------------------------------

                     25 - 29 Nisan 2014  Belek_ANTALYA

                   Alva Donna Exclusıve Hotel&Spa

 -----------------------------------------------------------------------------------

                            05-09 Mayıs 2014 KIBRIS

                           Salamis Bay Conti Resort Hotel 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

                     16-20 Mayıs 2014  Belek_ANTALYA

                   Alva Donna Exclusıve Hotel&Spa 

----------------------------------------------------------------------------------- 

                       23-27 Mayıs 2014  Fethiye_MUĞLA

                                  Club&Hotel Letoonıa 

-----------------------------------------------------------------------------------  

                            MEVZUAT KİTAPLARI

           1) Ekap Rehberi>Salim DEMİREL,Murat ARAPGİRLİ

                      FİYAT:125,00TL(KDV Dahil)

 

 • İhtiyaç Raporunun Oluşturulması
 • İdari Şartnamenin Oluşturulması
 • Sözleşme Tasarısının Oluşturulması 
 • Teklif Değerlendirme İşlemleri
 •  Örnek Uygulamalar, KİK Kararları 
 •  Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar

 

              2)Yapım İşleri İhaleleri >Salim DEMİREL,Yusuf USLU 

                    FİYAT:70,00 TL(KDV Dahil)

 

 •   Uygulamaya Yönelik Açıklama ve Yorumlar
 •   Tartışmalı Konulara Cevaplar
 •    Emsal Kamu İhale Kurul Kararları
 •    İlgili mevzuat 
              3)Doğrudan Temin >Salim DEMİREL, Murat ARAPGİRLİ

 

                    FİYAT:25 TL(KDV Dahil)

 

 •    Genel Olarak Doğrudan Temin
 •     Doğrudan Temin Uygulaması
 •     Doğrudan Temin Yöntemleri
 •     Ekler 

 

                

                          EĞİTİM SEMİNERLERİMİZDE  

                  - HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)  

                  - İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ  

                  - SGK EĞİTİMİ     

                  - E-FATURA EĞİTİMİ 

                       - İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ EĞİTİMİ 

                            

TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ 

 • 5018 Sayılı KMYKK Kapsamında Taşınır mal Yönetmeliği
 • Taşınır Mal Yönetmeliği Uygulaması, yönetmelikte Yapılan Değişiklikler
 • KBS/TKYS Kullanıcı Rolleri,Ürün Tanımlamaları İşlemleri
 • Test Ortamında Yetkilendirme
 • Rollerin Görev ve Yetkilerinin Kullanımı
 • Birim,Kişi,Marka,Lokasyon Tanımlamaları,Ürün Tanımları
 • Giriş-Çıkış İşlemleri ve Taleplerin Karşılanması ile Zimmet İşlemleri
 • Giriş-Çıkış İşlemlerine Örnek Uygulamalar
 • Kayıttan Düşme (Hurda-Terkin),Taleplerin Karşılanması
 • Zimmet ve Zimmetten İade İşlemleri
 • Ambarların Sayımı ve Yıl Sonu İşlemleri
 • Ambarların Devri,Ambar Sayımları ve Sayım Sonuçlarına Göre Yapılacak İşlemler
 • Yıl Sonu İşlemlerinin Tamamlanması ve Kapatılması
 • Sistemden Alınan  Defterler  ve Taşınır Raporları ile Kesin Hesap Raporları
 • TKKY Tarafından Alınabilen Defterler ve Taşınır Raporları,Konsolide Yetkilisi Tarafından Alınan Raporlar
 • Taşınır Giriş-çıkış İşlemleri(Satınalma,Deviralma,Bağış,İç Üretim,Sayım Fazlası,Değer Artışı,Tüketim,Satış,Kayıp,Çalıntı,Hurda,Devretme,Sayım Noksanı)
 • Taşınırların Muhasebe Kayıtlarına Alınması
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı
 • Yıl Sonu Sayım ve Devir İşlemleri,Taşınır Yönetim ve Kesin Hesabı

NOT : KBS TAŞINIR KAYIT VE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMALI EĞİTİMİ İÇİN KATILIMCILARIN DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR GETİRMELERİ ZORUNLUDUR.AYRICA BİLGİSAYARDA FİRE-FOX İNTERNET TARAYICISI YÜKLÜ OLMASI GEREKMEKTEDİR…

 

       SEMİNERLERİMİZE KONAKLAMASIZ DA KATILABİLİRSİNİZ…

    NOT: EŞ VE ÇOCUKLARINIZIN SEMİNERDE                                           MİSAFİR OLMALARI İÇİN DERNEK                                                 YÖNETİCİLERİ İLE İLETİŞİME                                                         GEÇİNİZ.

 

                                  

                                 11- 15 Nisan 2014 Lara_ANTALYA

                               25 - 29 Nisan 2014 Belek_ANTALYA 

                                          23 - 27 Nisan 2014 RİZE 

                                         05 - 09 Mayıs 2014 KIBRIS 

                                16-20 Mayıs 2014 Belek_ANTALYA 

                                 23-27 Mayıs 2014 Fethiye_MUĞLA  

                                        

                                    

                                   EĞİTİM SEMİNERLERİ              


               11-15 Nisan 2014  Lara_ANTALYA

          Royal Holıday Palace Hotel 

 

 

 

 

 KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu  
      25-29 Nisan 2014  Belek_ANTALYA

   Alva Donna Exclusıve Hotel&Spa

 

                            

  KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu   

               23-27 Nisan 2014  RİZE

               Ridos Thermal Hotel&Spa

 

                   
       KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu   
                     
                                   05-09 Mayıs 2014 KIBRIS

  Salamis Bay Conti Resort Hotel

 

 

 

 KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu   

 

16-20 Mayıs 2014 Belek_ANTALYA

  Alva Donna Exclusıve Hotel&Spa

          

 

 KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu   

 23-27 Mayıs 2014 Fethiye_MUĞLA

 Club&Hotel Letoonia

 

 

 KONULAR  

SALON1 

KAMU İHALE MEVZUATI VE ÇERÇEVE SÖZLEŞME KAPSAMINDA MAL VE HİZMET ALIMLARI & EKAP 

 • 4734 Sayılı Kanun Temel İlkeler, İhale Komisyonu
 • Uygulamalı Yaklaşık Maliyet Hesaplamaları
 • İhaleye Katılımda Yeterlik Kuralları ve Kriterleri, İhale Usulleri
 • İdari veTeknik Şartname Hazırlanırken Dikkat Edilecek Hususlar
 • 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre Alım, Satım, Kira, Taşıma İş ve İşlemlerinin Gerçekleştirilmesinde Uygulanacak Esaslar
 • Tekliflerin Verilmesi Ve Değerlendirilmesi
 • Sözleşmeye Davet, Sözleşme İmzalanması
 • Şikayet Ve İtirazen Şikayet Usulü
 • Çerçeve Anlaşma İhaleleri
 • Doğrudan Temin Yöntemi, İş Artış - İş Azalış
 • Hakediş İncelemeUsulleri ve Ödeme Emirleri
 • Örnekli Fiyat Farkı Uygulamaları
 • 6111 Sayılı Torba Yasa İle 6098 Sayılı Borçlar Yasasının İhale Mevzuatına Yansımaları
 • Elektronik İmza
 • Elektronik İhale Uygulama Yönetmeliği·         25.02.2011 tarihli (EKAP – Uygulamalı)
 • Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) Giriş
 • İdare İşlemleri (EKAP)
 • Uygulamalı İhale Öncesi İşlemler (EKAP)
 • Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) ve KİK'e Uygunlugu 
 • Hastane ve Üniversitelere Devredilen Taşınmazların (Kantin,Otopark vb.) İhalesi
SALON2
 
- İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ EĞİTİMİ, SGK EĞİTİMİ 
 
 -HİTAP EĞİTİMİ (Hizmet Takip Programı) 
 
TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ İLE KAMU HARCAMA VE

MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİ (KBS) TAŞINIR KAYIT VE

YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAYICI EĞİTİMİ

 1- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE BÜTÇE İŞLEMLERİ

o İlgili mevzuat

o Bütçe Nedir

o Kurumsal Sınıflandırma

o Bütçe Giderleri Fonksiyonel sınıflandırması

o Bütçe Gelirleri ekonomik Sınıflandırması

o Bütçe Giderleri ekonomik Sınıflandırması

o Birimlerin Bütçelerinin hazırlanması

o Döner Sermaye İşletmesinin Konsolide Bütçesinin hazırlanması

o Bütçenin Metin Kısmının Hazırlanması

o Üniversite Yönetim Kurulunca Bütçenin Onaylanması

o Harcama Kalemleri Arasında Aktarma

o Ek Bütçe Yapılması

o Döner Sermaye Kesin Hesabının Çıkartılması

o Harcama Yetkilisinin Belirlenmesi

2- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE MUHASEBE İŞLEMLERİ

o Örnek Uygulamalar

o Bütçe Hesaplarının Kullanılması

o Vergiler ile İlgili Kayıtlar

o Amortisman İşlemleri

o Yılsonu Envanter Kayıtları

o Yılsonu Cetvel ve Belgelerin Hazırlanması

o Sayıştay a Yönetim Dönemi Hesaplarının Gönderilmesi 

3- YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE EK ÖDEME İŞLEMLERİ

o Döner sermaye işletmesi yasal yükümlülükleri

o İdari personele ek ödeme

o Akademik personele ek ödeme

o Yöneticilere ek ödeme

o Ek ödeme yapılmasında dikkat edilecek hususlar 

4- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNİN; KURUMLAR V.K – GELİR VERGİSİ KAN. – KDV KAN. VE VUK KARŞISINDAKİ SORUMLULUKLARI VE SORUMLULAR

o Döner sermaye işletmesinin Kurumlar Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Gelir Vergisi kanunu karşısındaki durumu 

o GVK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Katma Değer Vergisi kanunu karşısındaki durumu

o KDV yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri

o Döner sermaye işletmesinin Vergi usul kanunu karşısındaki durumu

o VUK yönünden döner sermaye işletmesi yükümlülükleri 

5- DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ UYGULAMASI VE YIL SONU İŞLEMLERİ

o Taşınır Mal Yönetmeliği Temel Kavramlar

o Taşınır İşlemlerine Genel Bakış

o Taşınır Kodları Ve Detaylı Hesap Planı İlişkisi

o Taşınır İşlemleri ile Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği İlişkisi

o Taşınır Mal Yönetmeliğine Göre Sorumlular Ve Sorumluluk Müessesesi

o Taşınır İşlemlerinde Görevli Olan Aktörler

o Tüketime Sevk Ve Dayanıklı Taşınır İşlemleri

o Zimmet İşlemleri

o Düzenlenecek Belge Ve Defterler

o Bedelsiz Devirler

o Şartlı Ve Şartsız Bağış Ve Yardımlar

o Sayım Fazlası, Noksanı, Değer Düşüklüğü Ve Hurdaya Ayırma İşlemi

o Taşınırlarda Yıl Sonu İşlemleri

o Sayıştay a gönderilecek defter ve belgeler     

SALON3

5510 SOSYAL GÜVENLİK KANUNU

KİŞİSEL GELİŞİM

 • Stres Yönetimi
 • Öfke Kontrolü
 • Zaman Yönetimi
 • Problem Çözme
 • Motivasyon
 • Beden Dili Eğitimi

657 DEVLET MEMURLARI KANUNU

 • Kapsam  
 • Söİstihdam Şekilleri ( İstihdam şekilleri ile ilgili diğer yasal düzenlemeler çerçevesinde)
 • Devlet Memurlarının Sorumlulukları
 • Devlet Memurlarının Hakları
 • İstihdam Şekillerine Göre Karşılaştırmalı İzin Hakları
 • Yasaklar
 • Çalışma Saatleri,İzinler
 • Sosyal Haklar ve Yardımlar
 • 375 Sayılı KHK
 • 666 Sayılı KHK
 • Hastalık Raporlaro ve Hastalık İzinleri
 • Refakat İzinleri
 • DPB Görüşleri
 • Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı

2547 YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

 • Kaynak Aktarma (Mad.10)
 • Rektör Tarafından Görevlendirmeler (Mad.13/b-4)
 • Yardımcı Doçentliğe Atama (Mad.23)
 • Öğretim elemanı yetiştirme (Mad. 35)
 • Çalışma esasları (Mad. 36)
 • Kamu kuruluşları ve vakıflarda görevlendirme (Mad.38)
 • Yurtiçi ve yurtdışında görevlendirme (Mad.39)
 • Kurumlar arası yardımlaşma (Mad.40)
 • Disiplin ve Ceza İşleri (Mad.53)
 • Döner Sermaye (Mad.58)
 • Öğretim Elemanlarına Yapılacak Ödemeler Tablosu   
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam83
Toplam Ziyaret89356
Anket
2013 Yılında hangi şehirlerde seminer düzenlememizi istersiniz?
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar2.13222.1360
Euro2.95072.9560
Hava Durumu
Anlık
Yarın
19° 20° 9°
Saat